Anlegg & Utemiljø

Tjenester

Vi bygger store og små anlegg innenfor hele anleggsgartnerfaget. Vår visjon er THINK GREEN. Vi ønsker å bringe naturen tilbake til byen helst med å bygge med naturens egne verktøy: naturstein, trematerialer og planter. Bygge levende uterom og benytte plantenes egenskaper til å tilpasse et klima i endring, noe vi alle kan bidra med i egen hage. Kvaliteten ligger i håndverket, håndverket ligger i detaljene. Anlegg & Utemiljø tilstreber hver dag å levere et håndverk.

Naturstein

Vi bygger murer, trapper og utegulv både med skifer og granittstein. Skiferarbeider gjør vi mye av, spesielt murer og trapper

Hager

En hage er hele uterommet, og består gjerne av både en grå og en grønn del. Kun fantasien setter begrensninger og vi bistår gjerne med gode innspill.

Steinbelegg

Belegningsstein og heller av betong gir en ren og ryddig gårdsplass og uteplass. Vi foretrekker kortreiste produkter, og har et utmerket samarbeid med ASAK

Terasser og løsninger av trevirke.

Vi bygger trammer, trapper og levegger av tre, med både kebony, royal impregnert og vanlig impregnert trevirke.

Biowall

Vi bygger og drifter grønne vegger i hele Norge.
Les mer på www.biowall.no

Grønne tak – sedumtak

Vi legger og drifter sedumtak, med det de siste tilrådinger om oppbygging fra det internasjonale forskning.

Takhager

Vi bygger og drifter takhager, og vi har mer enn ti års erfaring på fagområdet

Lekeplasser og barnehager

Ingen tekst.

Trepleie, felling av trær og stubbefresing

Skjøtsel av busker og hekker

Stubbefresing

Stubbefresing Stubbefresing Stubbefresing Stubbefresing

Regnbed (rain garden) og andre tiltak for å fordrøye overvann (LOD-tiltak)

Vi har bred kunnskap om hvordan vi bygger slike tiltak, både i en privat hage og i det offentlige rom.

Snørydding og strøing

Vi har 4 maskiner som rydder snø og strør. Vi rydder også snø fra tak, både med skyffel og beltegående snøfres.

Foredrag og undervisning

Vi holder foredrag innenfor vårt fagområde, spesielt med vekt på Lokal Overvanns Disponering, LOD, om de grønne verktøy som egner seg for å tilpasse seg et klima i endring. Grønne tak, grønne vegger, regnbed og grønne vannveier er stikkord.