Anlegg & Utemiljø

Prosjekter

Naturstein, tre og planter. Bygge levende uterom og benytte plantenes egenskaper til å tilpasse et klima i endring, noe vi alle kan bidra med i egen hage. Kvaliteten ligger i håndverket, håndverket ligger i detaljene. Anlegg & Utemiljø tilstreber hver dag å levere et håndverk basert på fagkunnskap og nøyaktighet.

Entra Brøttørkaia

Sedumtak hos Miljødirektoratet i Entra sitt nybygg på Brattørkaia.

Biowall i Kristiansand

Et spesielt prosjekt, hvor en biowall starter inne og fortsetter ute. Norges første plantevegg utendørs.

Granåsveien

To stk biowall med til sammen 8600 planter. Et prosjekt som vi er meget stolte av. Bilder fra denne veggen brukes av mange aktører verden rundt som et forbildeeksempel. Det er stas.

Anton Bergs vei

Et lite gårdsrom, hvor kunden ønsket innspill på noe annerledes – ikke det som alle andre har. Vi foreslo ASAK sin Lava helle med brostein rundt hver eneste helle. Kunden kjempefornøyd og det ble vi også. Spesielt med tanke på at dette prosjektet var en del av en fagprøve. En fagprøve som Alexander løste på en utmerket måte. Vi gratulerer!

Almeveien

Nytt steinbelegg, ca 150 m2 med kanting av granitt. Her bodde pensjonerte petimetere, og det var strenge krav til nøyaktighet. Første gangen vi prøvde denne fargen.